Православный портал Православный портал

Молитва о находящихся на службе в армии

Молитва великомученику Георгию Победоносцу

О всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! При́зри на ны ско́рою твое́ю по́мощию и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости. Не пре́зри моле́ния на́шего, но испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего ти́хое и богоуго́дное житие́, здра́вие же душе́вное и теле́сное, земли́ плодоро́дие и во всем изоби́лие, и да не во зло обрати́м да́руемая нам тобо́ю от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го И́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния, да пода́ст Он стране́ на́шей и всему́ боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние и да укрепи́т непременя́емым ми́ром и благослове́нием. Изря́днее же да огради́т нас святы́х А́нгел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́ и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Услы́ши нас, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и моли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Влады́ку всех Бо́га, да благода́тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́мощию и заступле́нием обря́щем ми́лость со А́нгелы и Арха́нгелы и все́ми святы́ми одесну́ю Правосу́днаго Суди́и ста́ти и Того́ вы́ну сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Кому о чем молиться.