Православный портал Православный портал

Молитва на обретение здоровья

Молитва великомученику и целителю Пантелеимону

О вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый Пантелеи́моне! Умилосе́рдися на́до мно́ю, гре́шным рабо́м, услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, Верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от неду́га, мя гнету́щаго. Прими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи их елее́м ми́лости твоея́ и исцели́ мя; да здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дней мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц жити́я моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бога, да предста́тельством твои́м да́рует здра́вие те́лу моему́ и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

 

Кому о чем молиться.